اندیشه ها در مورد آیه امروز...

وعده ملاکی۶:۴ این است که دل پدران و فرزندان را به سوی همدیگر برگرداند. بیایید این وعده را در خانه های خویش با تشویق و اصلاح نمودن بچه های مان در حالیکه بین این دو عمل توازن برقرار میکنیم، تحقق بخشیم. نگذاریم که ایمان ما بحدی با قوانین و محدودیتها تؤام باشد که بچه های ما نتوانند که عزیز ما هستند و ما از آنها بسیار خشنودیم! و آنقدر به آنها آزادی بیش از اندازه ندهیم که بچه های ما احساس عدم اطمینان کنند و فکر کنند که در مورد آنها غفلت شده است. بیایید دلهای مان را بسوی ایشان برگردانیم و دعای ما این باشد که خدا دلهای ایشان را به سوی خانه هایشان، به سوی شما و به سوی کلیسا برگرداند!

دعای من

ای خداوند خدای قادر مطلق، اَبّا پدر، سرزمین ما زیر لعنت است چونکه بسیاری از پدران، از نظر جسمانی و روحانی، فرزندان خود را ترک کرده اند. لطفن والدینی را بخصوص پدرانی را برخیزان که میان وظایف محبت نمودن، تشویق کردن و اصلاح نمودن تعادل برقرار کرده بطوریکه سرزمین ما شفا یابد و فرزندان ما عشق و فیض تو را بشناسند. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات