ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มาลาคี 4:6 สัญญาไว้ว่าพ่อลูกจะเข้าใจกันและกัน มาทำให้มันเป็นจริงตามนั้นกัน ด้วยการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอนลูกๆของเรา จะต้องให้น้ำหนักพอๆกันระหว่างการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอน อย่าเข้มงวดเกินไปในเรื่องกฎระเบียบและข้อห้ามต่างๆ จนลูกๆ มองไม่เห็นถึงความรัก และความห่วงใยของเรา แต่ก็ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นอิสระมากเกินไป จนพวกเขารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งและเกิดความลังเลสงสัย ให้เราหันมาเอาใจใส่พวกเขากันและอธิษฐานต่อพระเจ้าให้พวกเขามีใจที่อยากอยู่บ้านกับพวกเรา และอยู่บ้านกับพระองค์ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ อับบาพระบิดา แผ่นดินของเราตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่ง เพราะพ่อหลายคนได้ละทิ้งลูกของตนทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ โปรดสร้างพ่อแม่ โดยเฉพาะพ่อ ที่จะมาจัดการกับความท้าทายอย่างลงตัว คือให้ความสำคัญกับการแสดงความรัก การเลี้ยงดู และการอบรมสั่งสอน อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อที่แผ่นดินของเราจะได้รับการรักษา และลูกหลานของเราจะได้รู้จักความรักและพระคุณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น