ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మలాకీ 4: 6 నేను వచ్చి, దేశమును శపించకుండునట్లు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టును పిల్లల హృదయములను తండ్రుల తట్టును త్రిప్పును.. పెంపకం మరియు దిద్దుబాటు మధ్య సమతుల్యతతో - మన పిల్లలను పోషించడం మరియు సరిదిద్దడం ద్వారా మన ఇళ్లలో దీనిని నిజం చేద్దాం. మన విశ్వాసాన్ని నియమాలు మరియు ఆంక్షలతో నింపవద్దు, మన పిల్లలు వారు మనం వారిపట్ల చాలా సంతోషిస్తున్నాము అని చెప్పుకొనే మా ప్రియమైన పిల్లలు అని వినడం అసాధ్యం అవుతుంది, ! మన పిల్లలకు నిర్లక్ష్యం మరియు అనిశ్చితంగా భావించేంత స్వేచ్ఛను ఇవ్వకండి . మన హృదయాలను వారి వైపుకు తిప్పుదాం మరియు వారి హృదయాలను మాతో మా ఇంటి వైపును మరియు మీతో ఉన్న వారి ఇంటి వైపు తిరుగునట్లుగా చేయమని దేవునికి ప్రార్థిద్దాం!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా, అబ్బా తండ్రీ, మా భూమి శాపానికి లోనవుతుంది ఎందుకంటే చాలా మంది తండ్రులు తమ పిల్లలను ఆధ్యాత్మికంగా మరియు శారీరకంగా విడిచిపెట్టారు. దయచేసి తల్లిదండ్రులను, ముఖ్యంగా తండ్రులను పెంచండి, వారు ప్రేమ, పెంపకం మరియు దిద్దుబాటు యొక్క సవాలుతో కూడిన పనులను సమతుల్యం చేస్తారు, తద్వారా మా భూమి నయం అవుతుంది మరియు మా పిల్లలు మీ ప్రేమ మరియు దయ తెలుసుకోవచ్చు. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change