اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا زمینه ای برای غرور در شما وجود دارد؟ منبع و سرچشمه این غرور از کجاست؟ پولس به ما یاداوری میکند که تنها منبع حقیقی و قابل اعتماد برای بالیدن، در کاری که عیسی برای ما بر روی صلیب انجام داده است، نهفته است. این منبع قطعاً هیج ارتباطی به کارهای ما و اهدافی که به آنها دست یافته ایم ندارد. بقیه دلایل برای بالیدن، نظری اِجمالی و فَرّار به شهرتی تُهی هستند که به هیچ عنوان قابل مقایسه با خوشی و اطمینان ناشی از شراکت در زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی نیستند.

دعای من

ای اَبّا پدر، مرا ببخش چون گاهی اوقات بخاطر دستیابی به اهدافی موقتی، خود را مهم انگاشته ام. از تو تشکر میکنم بخاطر صلیب عیسی که مظهر عشق و فیض اوست و تنها سرچشمه فخر من. در نام عیسی از تو سپاسگزارم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات