ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีอะไรที่จะโอ้อวดหรือ อะไรทำให้คุณอยากโอ้อวด เปาโลเตือนเราว่า เรามีแค่เรื่องเดียวที่จะโอ้อวดได้ และเรื่องนั้นก็เป็น ความจริงและเชื่อถือได้ นั่นก็คือ การโอ้อวดในสิ่งที่องค์เจ้าชีวิตได้ทำให้กับเราบนไม่กางเขน เรื่องนี้ มันไม่เกี่ยวกับการกระทำ หรือ ความสามารถ หรือความสำเร็จของเราเลย ไม่ว่าเราจะยกเรื่องอะไรมาอวดอ้างก็ตาม มันก็แค่ฉาบฉวย และเป็นชื่อเสียงลวงๆ เทียบไม่ได้เลยกับความชื่นชมยินดีที่เรามีส่วนร่วมในชีวิต ในความตาย และในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย ที่บางครั้งข้าพเจ้าก็สำคัญตนผิดคิดว่าตัวเองเก่ง ขอบพระคุณที่ให้ข้าพเจ้าเจอกับแหล่งแท้จริงที่จะโอ้อวดได้ นั่นคือ ในเรื่องความรักและพระคุณของพระเยซู ที่แสดงบนไม้กางเขน ข้าพเจ้าขอบพระคุณในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น