اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این برای من شگفت آور است که شیطان چطور از «گناهان گلوله نقره ای» ما باخبر است ــ آن گناهانی که میتواند بطور خاص ما را زخمی و از خدمت کردن برای عیسی بازدارد. خود را قلبن بسپارید و از خدا بخواهید که شما و خانواده تان، و آن شخص ثالث را از حملات شریر محافظت کند.( شخص ثالث کسی است که شما در خفا و در دعای روزانه تان، از او پشتیبانی میکنید).

دعای من

ای پادشاه توانمند و پیروز، دشمنانت را در زیر پاهایت له کن و مرا رها ساز و عزیزانم را از حملات سرکوبگر و نتایج دهشتناک گناه برهان. نه تنها مرا بیامرز و پاکم بساز، بلکه دل مرا نیز پاسبانی کن تا توان خدمت کردن به تو را بازیابم، آنهم با اشتیاق وافر و قدرت. در نام پرتوان عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات