اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ثروت ما و راستى ما از كلام خدا ( كتاب مقدس) سرچشمه ميگيرد. كتاب مقدس، راهنمايى خدا براى ما است تا از دامهاى مضر ابليس اجتناب كنيم و در زندگى مباركى كه خدا براى ما ميخواهد، زيست كنيم. بجاى اينكه كلام خدا را اوامرى محدود كننده ببينيم، لازمست كه به آن بعنوان هديه عشق بنگريم و ارزش آنرا بسيار والاتر از ثروتها بدانيم.

دعای من

خداى پاك، تو را سپاس باد بخاطر كلام مكتوبت، كتب مقدسه قوم تو. من ميخواهم كه راستى تو در زندگيم زنده باشد همانطور كه در دل و انديشه ام هست. در نام پسرت عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change