ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สมบัติและความจริงของเรามาจากพระคัมภีร์ พระคัมภีร์เป็นแนวทางของพระเจ้าสำหรับเราที่จะหลีกเลี่ยงกับดักอันตรายของซาตาน และใช้ชีวิตที่พระเจ้าอวยพระพร อย่ามองว่าพระคำของพระเจ้านั้นจำกัดสิทธิ์ของเรา แต่ให้มองว่าเป็นของขวัญแห่งความรัก และมีค่ายิ่งกว่าความร่ำรวย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพระคำของพระองค์ ที่มีไว้ให้คนของพระองค์ ได้อ่าน ขอให้ความจริงของพระองค์เบ่งบานในชีวิตของข้าพเจ้า เหมือนกับที่มันเบ่งบานในจิตใจของข้าพเจ้า อธิษฐานในพระนามพระเยซูพระบุตรของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change