اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرین بار کی بود که شما در مورد خودتان بعنوان«عدالت خدا» فکر کردید؟ اما این به چه معنا است؟ معنایش این است که ما دارای بهترین خصوصیات (کیفیت ها) هستیم که در بهترین وجود یافت میشود! اما ما خود را میشناسیم که شبیه خدا نیستیم! ما اشکالات و جایز الخطا بودن خود را میدانیم! ما نقایص و عدم پیوستگی مان را می شناسیم! ما چطور میتوانیم‌«‌عدالت خدا» باشیم؟ عیسی، عادل کامل و بی گناه خدا، بخاطر ما گناه ما شد تا ما بتوانیم عدالت او شویم. و این چیزی بیشتر از فیض است، بیشتر شبیه به یک معجزه است! و ای دوست عزیزِ عیسی، آن معجزه دقیقاً شما هستید!

دعای من

ای پدر مهربان و بخشنده، ممنونم از اینکه مرا نجات دادی و از طریق هدیه جانبازانه پسرت، مرا کامل گردانیدی. لطفاً مرا بکار بگیر تا فیض و نجاتت را با اطرافیانم که هنوز فیضت را نپذیرفته اند، در میان بگذارم. در نام عیسی، منجی و برادر بزرگترم میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات