اندیشه ها در مورد آیه امروز...

همانطور که ما برکات خود را بررسی می نماییم و از خدا برای فیض عالی اش تشکر مینماییم، بیایید از خود بپرسیم که چرا خدا ما را به فراوانی برکت داده است. بیایید بیاد آوریم این اصل بنیادی و روحانی را که خدا در این بخش از کتاب مقدس و نیز در دعوتش از ابراهیم در پیدایش ۲:۱۲ روشن نموده است: قوم خدا برکت یافته اند تا برکت باشند. پس مطمئن شویم که تنها گیرندگان برکات الهی نباشیم، بلکه متعهد شده که آن برکات را به سایرین نیز منتقل نماییم.

دعای من

ای پدر فیاض، برای برکات فراوان تو در زندگیم از تو سپاسگزارم. چشمانم را بگشا تا ببینم چگونه میتوانم آن برکات را به اطرافیان نیازمندم منتقل نمایم. در کنار قسمت نمودن اینهمه برکت، باشد که دیگران بزرگترین برکت را بیابند—- یعنی فیض عاشقانه ات را—- و تشکرات خویش را به تو تقدیم نمایند! در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات