ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่เรากำลังพินิจพิจารณาพระพรมากมายที่เรามีและขอบคุณพระเจ้าอยู่นั้น ก็ให้ถามตัวเองด้วยว่าทำไมพระเจ้าถึงได้อวยพรเรามากมายขนาดนี้ อย่าได้ลืมหลักการฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าได้บอกไว้อย่างชัดเจนทั้งในข้อท่องวันนี้ และตอนที่เรียกอับราฮัมมา (ปฐมกาล 12: 1-3) ที่ว่าคนของพระเจ้าได้รับการอวยพร เพื่อเขาจะได้อวยพรคนอื่นต่อ ให้แน่ใจว่าเราจะไม่ทำตัวเป็นผู้รับพระพรเพียงอย่างเดียว แต่ให้เราตั้งใจที่จะเป็นท่อส่งต่อพระพรไปยังคนอื่นๆด้วย เพื่อพวกเขาจะได้มาร่วมสรรเสริญและขอบพระคุณพระบิดาผู้ยอดเยี่ยมและใจดีในสรวงสวรรค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดี ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้ของขวัญกับข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้า ที่จะรู้วิธีส่งต่อพระพรนั้นไปให้กับคนรอบข้างที่เดือดร้อน ตอนที่ข้าพเจ้าแบ่งปันพระพรที่พระองค์ให้มาอย่างล้นเหลือนี้ ก็ขอให้คนที่ได้รับเหล่านั้นเห็นถึงพระพรอันใหญ่ยิ่งสูงสุดเหนือพระพรทั้งปวงคือ — พระคุณแห่งความรักของพระองค์ — และหันมาขอบพระคุณพระองค์กันด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น