اندیشه ها در مورد آیه امروز...

وعدهٔ جدایی بین عادلان و ناعادلان توسط خداوند داده شده است. عیسی در مثل های خویش، اطمینانی مشابه را تکرار میکند. با این وجود، برای قوم خدا، اینها هشدارهایی دهشتناک نیستند. در عوض، آنها کلمات وعده هستند. اشخاصی که فهیمانه خدا را حرمت گذاشته و برای او زندگی کرده اند، در نظر همگان خواهند درخشید. افرادیکه سایرین را رهبری نموده تا در عدالت زیست کنند، همچون ستارگان در چشمان پدرشان خواهند درخشید!

Thoughts on Today's Verse...

God promised a sifting between the righteous and unrighteous. Jesus repeated the same assurance in his parables. For God's people, however, these are not fearful warnings. Instead, these are words of promise. Those who have wisely honored and lived for God will shine brilliantly for all to see. Those who have led others to live righteously will twinkle like stars in their Father's eyes!

دعای من

ای پدر مهربان، از اینکه مرا بوسیله فیض و مهربانی ات، نجات داده ای، ممنونم. درعین حال، پدر، من زمانیکه شاهد کامیابی اشرار در رابطه با خادمین وفادارت هستم و اینکه چطور این عزیزان بخاطر شخصیت شان مورد اهانت و بدرفتاری قرار میگیرند، ناراحت میشوم. من متشکرم برای اینکه تو ما را بر اساس فیض باور نکردنی ات داوری خواهی نمود! در عین حال، من همچنین تشکر میکنم که تو عدالت را در حق محبان خود و آنانیکه بخاطر ایمانشان متحمل سختی، خطر و تمسخر می شوند، اجرا خواهی کرد. خواهش میکنم که آنان را در هر موقعیتی که ممکن است باشند، همراهی نمایی و به آنان قدرت بده تا مقاومت بکنند مادامیکه آن روز بزرگ فرا برسد. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Loving God, thank you for saving me by your grace and kindness. At the same time, Father, I get frustrated when I see the wicked prosper while your loyal servants are maligned and ridiculed for their character. I'm thankful that you will judge us based on your incredible grace! At the same time, I'm also thankful you will bring justice for those who love you and who are enduring hardship, danger, and ridicule because of their faith. Please be with them, wherever they may be, and give them strength to persevere until that day comes. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دانیال ۳:۱۲

نظرات