اندیشه ها در مورد آیه امروز...

وعدهٔ جدایی بین عادلان و ناعادلان توسط خداوند داده شده است. عیسی در مثل های خویش، اطمینانی مشابه را تکرار میکند. با این وجود، برای قوم خدا، اینها هشدارهایی دهشتناک نیستند. در عوض، آنها کلمات وعده هستند. اشخاصی که فهیمانه خدا را حرمت گذاشته و برای او زندگی کرده اند، در نظر همگان خواهند درخشید. افرادیکه سایرین را رهبری نموده تا در عدالت زیست کنند، همچون ستارگان در چشمان پدرشان خواهند درخشید!

دعای من

ای پدر مهربان، از اینکه مرا بوسیله فیض و مهربانی ات، نجات داده ای، ممنونم. درعین حال، پدر، من زمانیکه شاهد کامیابی اشرار در رابطه با خادمین وفادارت هستم و اینکه چطور این عزیزان بخاطر شخصیت شان مورد اهانت و بدرفتاری قرار میگیرند، ناراحت میشوم. من متشکرم برای اینکه تو ما را بر اساس فیض باور نکردنی ات داوری خواهی نمود! در عین حال، من همچنین تشکر میکنم که تو عدالت را در حق محبان خود و آنانیکه بخاطر ایمانشان متحمل سختی، خطر و تمسخر می شوند، اجرا خواهی کرد. خواهش میکنم که آنان را در هر موقعیتی که ممکن است باشند، همراهی نمایی و به آنان قدرت بده تا مقاومت بکنند مادامیکه آن روز بزرگ فرا برسد. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات