اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما با هدف و منظور خاصی انتخاب شده ایم. ما از تاریکی گناه بیرون کشیده شده ایم و به ما نور عجیب نجات داده شده است تا بتوانیم دیگران را یاری رسانیم. همانطور که می بینید، ما برکت یافته ایم تا برکت باشیم و به ما نور بخشیده شده تا آنرا بر دیگران بتابانیم. مهمتر از همه، ما خوانده شده ایم تا توجه سایرین را به سوی کسی که تنها نور حقیقی و ماندگار است ـــ خدای قادر مطلق معطوف نماییم!

دعای من

ای پدر مهربان و اقداس، من از تو تشکر میکنم بخاطر عطای نورت که بوسیله آن تاریکی را از دلم بیرون راندی. برای اینکه من بخشی از قوم خاص تو هستم —- یک کاهن، بخشی از امت مقدس تو هستم، فرزندی که به تو تعلق دارد، در من نسبت به این حقایق احترامی عمیق و مقدس برانگیزان. بعلاوه، فیض تو برای نجات دادن من، در تمایل تو برای بکار گرفتن من برای اهداف پرجلالت ظاهر شده است. من بخاطر نجاتت از تو متشکرم. در نام عیسی منجی خود دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات