ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเรียกเราโดยมีวัตถุประสงค์ พระองค์นำเราออกจากความมืดแห่งบาป และให้แสงสว่างที่ยอดแห่งความรอดเพื่อให้เราสามารถช่วยคนอื่นๆ ได้ คุณเห็นไหมครับว่า เราได้รับการอวยพรเพื่อที่เราจะเป็นพระพร และได้รับแสงสว่างเพื่อที่จะส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่น เหนือสิ่งอื่นใด เราถูกเรียกมาเพื่อที่จะชี้ให้คนอื่นๆ ได้เห็นผู้หนึ่ง ผู้เป็นความจริง เป็นแสงสว่างที่ไม่เคยดับไป — พระเจ้าไงครับ!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ให้แสงสว่างของพระองค์ที่จะผลักดันความมืดออกมาจากหัวใจของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้ใจของข้าพระองค์ร้อนรนด้วยความยำเกรงอย่างลึกซึ้งและบริสุทธิ์ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนพิเศษของพระองค์ — เป็นนักบวชส่วนหนึ่งของประชาชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค์ เป็นลูกของพระองค์ พระคุณของพระองค์ที่ช่วยข้าพระองค์เห็นได้ในความต้องการของพระองค์ที่จะใช้ข้าพระองค์ เพื่อวัตถุประสงค์อันมีสง่าราศีของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความรอดของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของฉข้าพระองค์ พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น