اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه قدرتی در پس زندگی شما نهفته است؟ یک روش روشن به منظور دریافتن این مطلب این است که به نزد مسیح برویم و از او بخواهیم که ما را تفتیش بکند و هر آنچه که از نظر روحانی ناسالم و ناپاک است را آشکار نماید. خود را در معرض نور معاینه کننده او و حقیقت نور او قرار دادن، به ما آزادی قابل توجهی میدهد. ما چیزی برای مخفی کردن نداریم. سپس خدا می تواند حقیقتاً کارهای قابل ملاحظه ای در ما و بوسیله ما انجام دهد چون انگیزه های نادرست و مبهم دیگر در ما وجود ندارند.

دعای من

من از تو متشکرم ای خدا برای درخشش نور تو در قلبم بوسیله پسرت، نور جهان. لطفاً به آرامی نقاط ضعف، گناهکار بودن، ناراستی ها، و فریبکار بودنم را به من نشان بده. من می خواهم با خلوص در حضورت و در پاکی برای تو زندگی کنم. من این تقاضا را با فروتنی در اسم عیسی می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات