ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อำนาจที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของคุณ? วิธีการหนึ่งที่ชัดเจนที่จะรู้คำตอบคือการมาหาพระเยซู และขอให้พระองค์สำรวจจิตใจของคุณ และเผยให้เห็นสิ่งที่ดี ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายจิตวิญญาณที่อยู่ในคุณ ให้เราเปิดรับแสงสว่างแห่งการตรวจสอบของพระองค์ เปิดรับความจริงแห่งแสงสว่างของพระองค์ ที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมแห่งเสรีภาพ เราไม่ต้องซ่อนอะไร จากนั้นพระเจ้าสามารถทำสิ่งที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงบางอย่างในตัวเราและผ่านเรา เพราะไม่มีแรงจูงใจที่บิดเบือน

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการส่องสว่างของพระองค์เข้ามาในหัวใจของข้าพระองค์ ผ่านพระบุตรของพระองค์ ซึ่งเป็นแสงสว่างของโลก ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เห็นในส่วนของความอ่อนแอ ความชั่วร้าย การตีสองหน้า และการหลอกลวงของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ต่อพระองค์ และอยู่อย่างไม่มีมลทินเพื่อพระองค์ ข้าพระองค์ถ่อมตัวลงอธิษฐานขอในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น