ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีอำนาจอะไรที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของคุณ วิธีหนึ่งที่จะทำให้รู้ชัดเจนคือให้มาหาพระเยซู และขอให้พระองค์สำรวจจิตใจของคุณ และเปิดเผยอะไรก็ตาม ที่ไม่เสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ไม่บริสุทธิ์ ในตัวเราออกมา ให้เราเปิดใจเราออก เพื่อรับแสงสว่างแห่งการตรวจสอบของพระองค์ เปิดรับความจริงแห่งแสงสว่างของพระองค์ ที่จะทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เพราะเราไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกต่อไป แล้วพระเจ้าก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงในตัวเราและผ่านทางเรา เพราะไม่มีแรงจูงใจที่ผิดๆอีกแล้ว

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการส่องสว่างของพระองค์เข้ามาในหัวใจของข้าพเจ้า ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ ผู้เป็นแสงสว่างของโลก โปรดค่อยๆเปิดเผยให้ข้าพเจ้าเห็นถึง จุดอ่อนแอ ความชั่วร้าย การตีสองหน้า และการหลอกลวงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระองค์และสำหรับพระองค์ด้วย ข้าพเจ้าถ่อมตัวลงอธิษฐานขอสิ่งนี้ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น