இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

அன்பு! இந்த அன்பின் வாரத்தில், அன்பின் உண்மையான அர்த்தத்தை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் . அன்பின் ஊக்குவிப்பு மற்றும் வெளிப்பாடு இல்லாமல், அனைத்து "கிறிஸ்தவ" நடவடிக்கைகளும் கிறிஸ்தவத்தை விட "வெறும் செயல்பாடு "மேலோங்கும் . அன்பு என்பது பிறருக்காகச் செய்யப்படும் நற்கிரியைகளின் மூலம் கிறிஸ்துவின் குணாதிசயத்தையும், இன்னுமாய் அவருடைய சமூகம் நம் வாழ்வில் இருப்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது. எனவே துயரம் என்ற வழிகளில் எப்பொழுதாவது பயணம் செய்து தொலைந்துபோகாமல் . நம்மில் அநேகர் அனுதின அன்பின் அவசியத்தை, வாழக்கையில் உள்ள உறவுகளில் உண்டாகிற அன்றாடம் தடைகளினால் மறந்துபோகிறோம். வருடம்முழுவதும் அன்பாக இருந்து , நாம் இயேசுவின் சீஷர்களென்று காண்பிப்போம் . (யோவான்13:34-35).

Thoughts on Today's Verse...

Love! In the week of Valentine's Day, we want to remember the real meaning of love. Without the motivation and expression of love, all "Christian" activities are more "activity" than Christian. Love is the expression of Christ's character and presence in our lives through deeds done for others. So don't get lost in the annual trip down sentimental lane. Too many of us forget the needed daily dose of love that so often gets lost in the grit of day-to-day relationships. Let's be loving year round and thus show ourselves to be Jesus' disciples. (cf. John 13:34-35)

என்னுடைய ஜெபம்

அன்பின் பரலோக பிதாவே , இயேசுவில் உம் அன்பை வெளிப்படுத்தியதற்காக மிக்க நன்றி. இயேசுவானவர் தன்னலமற்றவராய் , தியாக மனப்பான்மையுடன், இன்னுமாய் எப்பொழுதும் போலவே அன்புக்கூர்ந்த பிரகாரமாய் அடியேனும் என் கிரியைகள் மூலமாய் உம் அன்பை மற்றவர்கள் அறியும் வகையில் பிரகடனம் செய்ய எனக்கு உதவியருளும் — இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென்.

My Prayer...

Loving Heavenly Father, thank you so much for your demonstration of love in Jesus. Help me to love as he did — selflessly, sacrificially, and consistently so others may know of your love through my actions. In Jesus Name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of   1 கொரிந்தியர் 13:1-3

கருத்து