ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

బైబిల్‌లోని దేవుని పేర్లన్నింటిలో, "అడుగువాటన్నిటికంటెను, ఊహించువాటన్నిటికంటెను అత్యధికముగా చేయ శక్తిగలవాడు ." అనేది నాకు ఇష్టమైనది. ఎర్ర సముద్రాన్ని చీల్చి, పచ్చటి కొండపైన 5,000 మందికి రొట్టెలు చేపలతో భోజనం పెట్టిన దేవుడే మన దేవుడు. మనం అడిగే దానికంటే ఎక్కువ చేయాలని ఆయన తహతహలాడుతున్నారు! దురదృష్టవశాత్తూ, మనలో చాలా మంది నిజంగా మా పేలవమైన కలలు మరియు నిస్సార ప్రార్థనలతో దేవునికి శోదించలేదు. దేవుని కోసం పెద్ద కలలు కనండి. అప్పుడు మనం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ పొందుట కోసం వేచి ఉండండి!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు అద్భుతమైన దేవా, మీరు పూర్వమందు ఏమి చేశారో మా రోజులో చేయండి. నమ్మడానికి మాకు విశ్వాసాన్ని అందించండి మరియు మా విశ్వాసం నిజంగా ఎంత హ్రస్వదృష్టితో ఉందో చూసి మమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరచండి. మీ ప్రణాళికను చూడడానికి మాకు దృష్టిని అందించండి మరియు మీరు గొప్ప పనులు చేయాలని కోరుకుంటున్నారని నమ్మండి.మేము దీనిని అడుగుతున్నాము, మా కోసం లేదా మన కీర్తి కోసం కాదు, కానీ మీ మహిమ మరియు మా లోక రక్షణ కోసం. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change