ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชื่อทั้งหมดที่เรียกพระเจ้าในพระคัมภีร์ ผมชอบชื่อนี้ที่สุด คือ "พระองค์ผู้ทรงสามารถทำได้ทุกสิ่งมากยิ่งกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้" พระเจ้าของเราก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวกับที่แยกทะเลแดงและเลี้ยงคน 5,000 คนบนเนินเขาด้วยปลาตัวเล็กๆและขนมปังไม่กี่ก้อน พระองค์อยากจะทำมากกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ แต่น่าเสียดาย ที่พวกเราส่วนใหญ่ ยังไม่กล้าท้าทายพระองค์จริงๆ มีแต่ขอตามความฝันเล็กๆ และอธิษฐานที่ผิวเผิน ให้เราฝันให้ไกล และกล้าๆขอพระองค์ไป แล้วเตรียมตัวเหินฟ้าไปกับพระองค์แบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และสุดยอด โปรดทำการอัศจรรย์ในยุคนี้เหมือนกับที่เคยทำในอดีต โปรดให้เรามีความเชื่อที่จะเชื่อและประหลาดใจว่าทำไมเราถึงมีความเชื่อน้อยอย่างนี้ ขอให้เรามองเห็นแผนงานของพระองค์ และเชื่อว่าพระองค์อยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเรา ที่เราขอนี้ ไม่ได้เพื่อตัวเองหรือชื่อเสียงแต่อย่างใด แต่เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ และเพื่อโลกจะได้รับความรอด ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change