ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నేటి ప్రపంచంలో మరణం అంథిమముగా అసభ్యకరమైనది. మనము దాని గురించి ఆలోచించడానికి ఇష్టపడము, దాని గురించి మాట్లాడటం చాలా తక్కువ. ఏదేమైనా, మరణం అనేది మనల్ని ఒంటరిగా వదలని ఒక వాస్తవికత.స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులను మరణములో కోల్పోతాము. మన జీవితంలో ఒకానొక సమయంలో, యేసు మన మరణాని కంటే ముందు రాకపోతే మనం కూడా ఈ అనివార్యతను ఎదుర్కొంటాము. కాబట్టి మనం తప్పించుకోలేని వాటిని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు మన నిరీక్షణ ఏమిటి? మన కాపరియే ! మన ప్రయాణంలో మార్గదర్శకత్వం మరియు రక్షణ మరియు ఓదార్పు ద్వారా అతను మనల్ని నడిపిస్తాడు. మరియు క్రైస్తవులుగా, ఈ వాగ్దానం మరింత తీవ్రమైంది ఎందుకంటే యేసు మన మంచి కాపరిగా మనకు తెలుసు, మరియు మరణం లోయలో మన నడక మరణంతో ముగియదు, కానీ మహిమతో ముగుస్తుంది అని భరోసా ఇవ్వడానికి ఆయన మన ముందు నడిచారు.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, నా గొర్రెల కాపరి మరియు రక్షకుడా, నేను మరణాన్ని ఒంటరిగా ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను మీ మార్గదర్శకత్వం కోసం చూస్తున్నాను మరియు మరణం యొక్క చీకటి లోయలో నన్ను నడిపించడానికి మరియు విజయంలో మరియు సంతోషంతో నన్ను మీ పవిత్రమైన మరియు అద్భుతమైన ఉనికికి తీసుకురావడానికి మీ నడిపింపు కోసము చూస్తూ నీ స్వరం వినాలని ఎదురుచూస్తున్నాను . యేసు నామంలో నేను నమ్మకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు