ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความตายเป็นเหมือนคำสาปแช่งในโลกปัจจุบัน เราไม่ชอบที่จะคิดถึงมัน หรือพูดเกี่ยวกับมัน แต่ความตายเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคน เราสูญเสียเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวไปกับความตาย ไม่ช้าไม่นานเราก็จะต้องเจอกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ นอกเสียจากว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาก่อนที่เราจะตาย ดังนั้นไหนๆเราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้แล้ว อะไรคือความหวังหรือที่ยึดเหนี่ยวของเรา ก็พระผู้เลี้ยงของเราไง พระองค์จะเดินไปกับเรา นำทาง ปกป้องและปลอบโยนเราในการเดินทางของเรา ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน สัญญานี้จะชัดเจนมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของเรา และพระองค์ได้เดินนำหน้าเราไปก่อนแล้ว เพื่อรับประกันว่าเมื่อเราเดินผ่านหุบเขาแห่งความตาย เราจะไม่ได้จบลงในความตาย แต่อยู่ในสง่าราศี

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ พระผู้เลี้ยงและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ข้าพเจ้าไม่ต้องเจอกับความตายเพียงลำพัง ข้าพเจ้ามองไปที่การนำของพระองค์ และฟังเสียงของพระองค์ ที่จะนำทางข้าพเจ้าผ่านหุบเขาแห่งความตายที่มืดมน และนำข้าพเจ้าไปที่ที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ ด้วยชัยชนะและความชื่นชมยินดี อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น