ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งเราก็กลัวเกินกว่าเหตุกับความคิดที่ว่า "ต้องทำอะไรสักอย่าง"ถึงจะได้รับความรอด จนทำให้เราลืมไปว่าความรักและความเมตตาต่างหากที่ผลักดันให้เราอยากทำโน่นทำนี่ ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ การลงมือทำหมายถึงความพยายาม นั่นแหละคือสิ่งที่เปโตรเรียกร้องให้เราทำ คือ— "พยายามอย่างเต็มที่" เปโตรได้อธิบายในพระคัมภีร์ข้อต่อๆมา ว่าทำไมความพยายามนี้เป็นสิ่งสำคัญ "เพราะถ้าเรามีคุณสมบัติข้อนี้ในตัวและมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ" มันจะทำให้เราเกิดผลทำให้มีความรู้ในพระเยซูมากขึ้น ขอให้เกิดผลมากๆนะ เมื่อเรา"พยายามอย่างเต็มที่" เราก็สามารถมั่นใจได้เลยว่า พระวิญญาณกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังทำให้เกิดผลในการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน (กาลาเทีย 5: 22-25)

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดปั้นและสร้างข้าพเจ้า ให้สอดคล้องอย่างกลมกลืนกับน้ำพระทัยของพระองค์ และมีลักษณะของพระองค์อย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าไม่ได้อธิษฐานแบบนี้เพื่อตัวเอง แต่เพื่อพระองค์จะได้เรียกใช้ข้าพเจ้าอย่างเกิดผลมากขึ้น ที่จะออกไปแบ่งปันพระพรและพระคุณของพระองค์กับคนรอบข้าง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change