ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันง่ายมากที่เราจะคิดถึงแต่เรื่องความต้องการและความปลอดภัยของเราก่อน ผมก็ไม่อยากจะเห็นแก่ตัวหรอก แต่เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องการใช้เวลา ก็แน่นอนว่าผมจะต้องคิดจากมุมมองของผมก่อน แต่กับคนของพระเจ้า มุมมองของ "เรา" และ "พวกเรา" ต้องสำคัญกว่า มุมมองของ "ฉัน/ผม" หรือ "ของฉัน/ของผม" ชนเผ่าของอิสราเอลมาถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาของพวกเขา แต่พวกเขาก็ยังไม่ได้หยุดต่อสู้และตั้งรกรากเลย พวกเขาจะช่วยสู้จนกว่าคนของพระเจ้าทั้งหมดจะได้ครอบครองแผ่นดินของตนอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย ก็เหมือนกับพวกเราที่อยู่ ในอาณาจักร์ของพระเจ้าในวันนี้ เราต้องไม่เห็นแก่ตัว แต่เราต้องช่วยเหลือพี่น้องชายหญิงในพระคริสต์ของเราด้วย

Thoughts on Today's Verse...

I find it so easy to think of my needs and my safety first. I don't want to be selfish, but when it comes to making decisions about the investment of my time, it's so easy for me to see things only from MY perspective. But with God's people, it's a "we" and "us" perspective that is important, not a "me" and "mine" perspective. The Eastern tribes of Israel had reached their Promised Land. But they were not to quit the fight and settle there until all God's people were safely in their homeland. The same is true for us in God's Kingdom today. We are to look not only to our needs, but also to those of our brothers and sisters in Christ.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่รัก โปรดให้จิตใจของข้าพเจ้ามีความเมตตากรุณามากขึ้น เพื่อข้าพเจ้าจะได้แบ่งปันความรักของพระองค์ด้วยการช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนหรือตกทุกข์ได้ยากในวันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving Father, please give me a more gracious and generous heart so that I might better demonstrate your love to a struggling brother or sister in Christ today. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โยชูวา 1:14-15

ความคิดเห็น