ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันง่ายมากที่เราจะคิดถึงแต่เรื่องความต้องการและความปลอดภัยของเราก่อน ผมก็ไม่อยากจะเห็นแก่ตัวหรอก แต่เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องการใช้เวลา ก็แน่นอนว่าผมจะต้องคิดจากมุมมองของผมก่อน แต่กับคนของพระเจ้า มุมมองของ "เรา" และ "พวกเรา" ต้องสำคัญกว่า มุมมองของ "ฉัน/ผม" หรือ "ของฉัน/ของผม" ชนเผ่าของอิสราเอลมาถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาของพวกเขา แต่พวกเขาก็ยังไม่ได้หยุดต่อสู้และตั้งรกรากเลย พวกเขาจะช่วยสู้จนกว่าคนของพระเจ้าทั้งหมดจะได้ครอบครองแผ่นดินของตนอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย ก็เหมือนกับพวกเราที่อยู่ ในอาณาจักร์ของพระเจ้าในวันนี้ เราต้องไม่เห็นแก่ตัว แต่เราต้องช่วยเหลือพี่น้องชายหญิงในพระคริสต์ของเราด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่รัก โปรดให้จิตใจของข้าพเจ้ามีความเมตตากรุณามากขึ้น เพื่อข้าพเจ้าจะได้แบ่งปันความรักของพระองค์ด้วยการช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนหรือตกทุกข์ได้ยากในวันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น