ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสร้างเราขึ้นมา ตอนที่เราอยู่ในท้องแม่ พระยาห์เวห์ทรงสร้างเราด้วยความรักความห่วงใย (สดด.139:13-16) พระองค์สร้างเราอย่างมีเป้าหมายและสัญญาว่าจะอยู่กับเราในทุกย่างก้าว พระเจ้าห่วงใยเรามากยิ่งกว่าผู้เลี้ยงแกะที่เลิศเลอใดๆ ดังนั้น ขอให้เราใช้ชีวิตให้สมกับคนที่รู้จักผู้นำ ผู้สร้าง และกษัตริย์ของเรากันเถอะ ขอให้เราสำแดงลักษณะของพระองค์ แบ่งปันพระคุณของพระองค์ แผ่ขยายความเมตตาของพระองค์ และหยิบยื่นการให้อภัยของพระองค์แก่คนอื่น มาแสดงตัวว่าเราเป็นคนของพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์จริงๆ ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ขอบคุณที่เป็นผู้เลี้ยง เป็นพระบิดา และเป็นวีรบุรุษของข้าพเจ้า โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามจะสำแดงลักษณะและความเมตตาของพระองค์ออกมาให้คนรอบข้างเห็น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น