ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งก็ไม่มีอะไรเหลือให้เราทำได้ นอกจากสรรเสริญพระเจ้า ในบางครั้งเราอาจจะฝันที่จะทำการใหญ่เพื่อพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ แต่ฝันของเราก็ไม่มีวันยิ่งใหญ่ไปกว่าแผนงานของพระเจ้าได้หรอก เราอาจจะดูเหมือนมีความสามารถมากมาย มีอิทธิพล มีอำนาจ หรือร่ำรวย แต่เราก็เป็นแค่เครื่องมือในมือของพระเจ้า ไม่ได้เก่งกาจอะไรเลย ข้อความที่บอกว่า "พระเจ้าสามารถทำได้" เป็นวลีเด็ดและตรงที่สุดในพระคัมภีร์ แต่ตอนนี้ กำลังพูดถึงพระองค์กำลังทำงานอยู่ในตัวคุณและตัวผม พระองค์สามารถทำได้มากกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ด้วยตัวเราเอง รู้อย่างนี้แล้ว ก็มาสรรเสริญพระเจ้ากันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่รัก โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รู้จักและใช้ชีวิตตามใจพระองค์ยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าอยากที่จะเป็นภาชนะในงานเผยแผ่ข่าวดี การรักษา การอวยพร และความหวัง ให้กับคนรอบข้างในที่ทำงานและในทุกที่ โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะนำสง่าราศีมาสู่พระองค์ในวันนี้และตลอดไป อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น