ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแสดงความรักก็คือการใช้เวลาร่วมกับคนๆหนึ่ง ไม่มีใครที่เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ได้ดีเท่าพระเยซู การสละชีพของพระองค์ ช่วยกู้เราและนำเราเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ตอนนี้พระเจ้าอยากให้เราแสดงความรักของพระองค์ต่อคนอื่นๆ ในแบบที่พวกเขาจะสามารถเข้าใจและรู้สึกซาบซึ้งใจได้

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระบิดาผู้สถิตในสรวงสวรรค์​ ขอบคุณสำหรับวันนี้ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าใช้เวลาร่วมกับคนอื่นๆที่ต้องการสัมผัสกับพระคุณของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นคนที่ทุกข์ใจและโปรดให้สติปัญญาที่จะเห็นลู่ทางที่ดีที่สุดที่จะนำพวกเขากลับมาหาพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น