ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ท่านเป็นคนที่ "แสวงหาพระเจ้า" ไหม ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปด้วยดี หรือช่วงเวลาแห่งความชั่วร้ายสุดๆ ดูเหมือนน้อยคนนักที่จะแสวงหาพระเจ้ากัน แต่พระองค์ก็มองหา พระองค์ตามหา เราสำคัญสำหรับพระองค์ ก็เหมือนกับที่พระเจ้าเดินกับอดัมและเอวา ในวันที่เย็นสบาย ก่อนที่บาปจะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้า ทุกวันนี้ พระเจ้าก็อยากที่จะเดินไปกับเราด้วย แต่พระองค์กำลังมองหาผู้ที่มีหัวใจที่แสวงหาพระองค์ในชีวิต ดังนั้นให้พวกเรามาแสวงหาพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ตามหา กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ จิตใจของข้าพเจ้าอยากที่จะรู้จักพระองค์และเป็นที่รู้จักของพระองค์ด้วย ข้าพเจ้ารอคอยวันที่จะได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ จนกว่าจะถึงวันนั้น โปรดให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยในชีวิต และมีอุปนิสัยที่อยากจะทำตามใจพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าส่อความเป็นลูกของพระองค์ออกมาให้คนเห็น และมีชีวิตอยู่เพื่อยกย่องพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น