ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราร้องเพลงบทนี้และอธิษฐานมันต่อหน้าผู้คน "พระเจ้าบิดา เรารักพระองค์" ให้สังเกตดีๆถึงคำขึ้นต้นของพระคัมภีร์ข้อนี้ ที่ว่า"ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ารักพระองค์" ไม่ว่าในที่สาธารณะ หรือที่ประชุม เราก็ถูกสอนว่ามันสำคัญมากที่เราจะต้องแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเป็นการส่วนตัวด้วย ครั้งสุดท้ายที่คุณบอก"รัก" กับพระเจ้าผู้สร้างจักรวาล คือเมื่อไหร่หรือครับ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์ ข้าพเจ้ามีเหตุผลมากมายที่จะรักพระองค์ หนึ่งเพราะพระองค์ควรค่ายิ่งกว่าความรักของข้าพเจ้า สองเพราะพระองค์รักข้าพเจ้าก่อน สามเพราะพระองค์ได้ส่งพระเยซูพระบุตรลงมา เพื่อเป็นทั้งพี่ชายคนโต และเป็นค่าไถ่ให้กับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้กลายลูกคนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ สี่เพราะพระองค์นั้นซื่อสัตย์ และ ห้าเพราะพระองค์ยอมให้ข้าพเจ้าเข้าส่วนในพระคุณของพระองค์เพื่อจะได้รักพระองค์ ขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น