ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณรู้ไหมว่าพระเจ้านั้นเป็นศิลปินตัวยง ที่สำคัญกว่านั้น คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของพระองค์ พระเจ้าออกแบบเราอย่างสวยงามให้มีประโยชน์สำหรับการทำสิ่งที่ดีๆ ดังนั้น อย่าให้ใคร โดยเฉพาะมารตนนั้น มาหลอกให้เราหลงเชื่อว่าเราไม่มีค่าอะไรกับใครทั้งนั้นแม้กับพระเจ้าด้วย เพราะพระคุณของพระองค์ ทำให้ชีวิตของเราเป็นผืนผ้าผืนใหญ่ที่พระองค์จะโชว์ผลงานชิ้นเอก ให้มีมากยิ่งๆขึ้นในโลกนี้ ขอให้ใช้ชีวิตให้สมกับที่พระเจ้าเห็นว่าเรามีค่า

Thoughts on Today's Verse...

We are God's artistry in human form. He fashioned us (Psalm 139:13-16) and re-created us in Christ to display his magnificent work. God is the ultimate artist and artisan! You are one of his masterpieces! God designed each of us to be useful for doing good things and displaying his craftsmanship. Let's not let anyone, especially not the evil one, convince us that we are not worth anything to others. God made and gifted us to honor him and bless his people (1 Peter 4:10-11). His grace saved and made each of us one of his canvases upon which he will provide the world with another masterpiece! We are the clay from which God will fashion a life that matters forever! Let's live up to God's high opinion of us, not to our negative self-talk, the criticism of others, or the demeaning words of Satan.

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่รู้จักข้าพเจ้าและสร้างข้าพเจ้าขึ้นใหม่โดยพระคุณของพระองค์ในพระเยซู โปรดใช้ข้าพเจ้าให้ทำตามความต้องการของพระองค์ และโปรดนำข้าพเจ้าไปเจอะเจอกับคนที่ใช่ เพื่อจะได้สอนพวกเขาได้อย่างเกิดผล อธิษฐานในนามของพระเยซูผู้เปี่ยมไปด้วยพระคุณ อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear Father, for knowing me and re-making me by your grace in Jesus. Use me to do your will and lead me to the appropriate people so that I can most effectively minister to them. In Jesus' grace-filled name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 2:10

ความคิดเห็น