ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในจักรวาลที่กว้างใหญ่อันหาที่เปรียบมิได้และมีความหลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์ เราอาจจะตกตะลึงงันจนขยับเขยื้อนไม่ออกในความยิ่งใหญ่ของจักรวาลนั้นเมื่อมาเปรียบเทียบกับตัวเราที่กระจอกงอกง่อยและอ่อนแอ แต่ด้วยความเชื่อที่ธรรมดาๆ ก็สามารถทำให้เราสงบลงได้ด้วยความยำเกรงและการพึ่งพาในพระผู้สร้าง ผู้ดูแลสิ่งอัศจรรย์ต่างๆเหล่านั้น และรู้สึกสบายใจเพราะรู้ว่าชีวิตของเราอยู่ในอุ้งมือของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์ ขอบคุณที่รู้จักข้าพเจ้า แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถเข้าใจในสง่าราศีของพระองค์ได้ ข้าพเจ้าอยากได้ความรัก การดูแล การปกป้อง การอวยพร พระคุณ การให้อภัย และการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ หากไม่มีพระองค์ ข้าพเจ้าก็ไม่เหลืออะไรที่มั่นคงนิรันดร์อีกแล้ว ได้โปรดสถิตอยู่ใกล้ๆกับข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น