ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรานึกถึงกางเขน มีสองคำที่เราต้องไม่เอามาเกี่ยวข้องกันคือคำว่า "ความน่าอนาถ กับอุบัติเหตุ" เปโตรได้พูดไว้อย่างชัดเจนว่าอำนาจจากสองขั้ว ต่างก็มาบรรจบกันที่กางเขน ซาตานก็มีวิธีของมันที่นำพระบุตรของพระเจ้ามาถึงกางเขน ส่วนพระเจ้าก็มีแผนงานของพระองค์ และอนุญาตให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นที่กางเขนเพื่อไถ่พวกเรา ไม้กางเขนไม่ใช่อุบัติเหตุ สิ่งที่นรกตั้งใจจะให้เป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของเรา พระเจ้ากลับใช้เพื่อนำการไถ่ถอนและชัยชนะมาให้กับเรา สิ่งที่สุดยอดที่สุดกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็มาบรรจบกัน แน่นอนว่า ไม้กางเขน ไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายของการต่อสู้นี้ แต่เป็นอุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่าและการฟื้นคืนชีพขององค์เจ้าชีวิตต่างหาก เราเป็นผู้รับชัยชนะของพระคุณนี้ ซึ่งต้องจ่ายด้วยต้นทุนที่แสนจะทรมาน พระองค์ถูกกระทำอย่างโหดเหี่ยมจากศัตรูตัวเอ้ของเรา และเราก็มั่นคงปลอดภัยโดยชัยชนะของพระเยซูเหนือหลุมฝังศพนั้น

Thoughts on Today's Verse...

When we think of the Cross, two words we must never associate with it are the words "tragic accident." Peter makes very clear that two separate streams of power converged at the cross. Evil had its way and brought the Son of God to the Cross. God had his plan and he allowed the cross to happen to redeem us. The Cross was no accident. What hell had intended as our ultimate defeat, God used to bring us redemption and triumph. The best and worst of all things collided. Of course the Cross wasn't the ultimate answer in this battle; the empty tomb and the resurrected Lord are. We are the victorious recipients of this grace, paid at such an agonizing cost, administered in such a cruel manner by our greatest adversary, and secured by Jesus' triumph over the grave.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณที่ทำให้แผนการของพระองค์ลงตัว จนทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจได้ว่าบาปของข้าพเจ้าจะได้รับการอภัย และอนาคตของข้าพเจ้าในพระองค์จะปลอดภัย ขอบคุณที่ทรงจ่ายค่าไถ่เพื่อให้แผนงานนี้สำเร็จ ขอบคุณที่เอาชนะความชั่วร้ายของนรกและงานของคนชั่ว ข้าพเจ้ารักพระองค์มากสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์เป็น และทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, thank you for having a plan in place that insures that my sins can be forgiven and my future with you is secured. Thank you for paying the price for that plan to work. Thank you for triumphing over the wickedness of hell and the work of evil people. I love you so much for all you are and all you have done for me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กิจการ 2:23

ความคิดเห็น