ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรานึกถึงกางเขน มีสองคำที่เราต้องไม่เอามาเกี่ยวข้องกันคือคำว่า "ความน่าอนาถ กับอุบัติเหตุ" เปโตรได้พูดไว้อย่างชัดเจนว่าอำนาจจากสองขั้ว ต่างก็มาบรรจบกันที่กางเขน ซาตานก็มีวิธีของมันที่นำพระบุตรของพระเจ้ามาถึงกางเขน ส่วนพระเจ้าก็มีแผนงานของพระองค์ และอนุญาตให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นที่กางเขนเพื่อไถ่พวกเรา ไม้กางเขนไม่ใช่อุบัติเหตุ สิ่งที่นรกตั้งใจจะให้เป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของเรา พระเจ้ากลับใช้เพื่อนำการไถ่ถอนและชัยชนะมาให้กับเรา สิ่งที่สุดยอดที่สุดกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็มาบรรจบกัน แน่นอนว่า ไม้กางเขน ไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายของการต่อสู้นี้ แต่เป็นอุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่าและการฟื้นคืนชีพขององค์เจ้าชีวิตต่างหาก เราเป็นผู้รับชัยชนะของพระคุณนี้ ซึ่งต้องจ่ายด้วยต้นทุนที่แสนจะทรมาน พระองค์ถูกกระทำอย่างโหดเหี่ยมจากศัตรูตัวเอ้ของเรา และเราก็มั่นคงปลอดภัยโดยชัยชนะของพระเยซูเหนือหลุมฝังศพนั้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณที่ทำให้แผนการของพระองค์ลงตัว จนทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจได้ว่าบาปของข้าพเจ้าจะได้รับการอภัย และอนาคตของข้าพเจ้าในพระองค์จะปลอดภัย ขอบคุณที่ทรงจ่ายค่าไถ่เพื่อให้แผนงานนี้สำเร็จ ขอบคุณที่เอาชนะความชั่วร้ายของนรกและงานของคนชั่ว ข้าพเจ้ารักพระองค์มากสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์เป็น และทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น