ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณคิดยังไงผมไม่รู้ แต่สำหรับผม บางครั้งพระคัมภีร์ก็พูดตรงมากจนรู้สึกเจ็บ เราคิดว่าจักรวาลและโลกสีฟ้าเล็กๆของเรานี้เกิดขึ้นมาช้านานแล้ว และมันคงจะอยู่ไปอีกนานแสนนาน แต่พระเจ้าเตือนให้เรารู้ว่ามันจะอยู่แค่ชั่วคราว ตัวเราเองก็ยิ่งชั่วคราวกว่า เหมือนแมลงวัน เราอยู่ที่นี่แค่ช่วงเวลาสั้นๆ แล้วเราก็จะหายไป แต่ไม่ได้หายไปหรือหายไปตลอดกาล คริสเตียนจะเพียงแค่หายไปจากการอยู่ชั่วคราวของโลก เพราะชีวิตของเราจะอยู่กับพระคริสต์ในความรอดของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งถาวรนิรันดร์ และความชอบธรรมของพระเจ้าก็ไม่มีวันสิ้นสุดหรือล้มเหลว ความรอดของเราจะอยู่ตลอดไปเหนือกาลเวลา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ชอบธรรม ผู้ที่ฟังคำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าและเสริมกำลังข้าพเจ้าสำหรับการเดินทางในโลกนี้ ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่นว่า การเป็นคริสเตียนคนของพระองค์นี้ มันอยู่เหนือความตาย เหนือขีดจำกัดของมนุษย์ และเหนือจุดอ่อนของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ข้าพเจ้าถูกยึดติดอยู่กับพระองค์ และความรอดของพระองค์ผ่านทางพระเยซู และพระองค์ก็ยังเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นลูกที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์ของพระองค์อีกด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น