ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ถูกเปลี่ยน...ให้มีเกียรติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ" หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า มันเป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่เป็นความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายของเราคือเป็นเหมือนพระเยซู จุดใหญ่คืออย่าเพิ่งยอมแพ้ไปเสียก่อนให้เรามองไปที่พระเยซูและไว้วางใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานของพระเจ้าอยู่ภายในตัวเรา ทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น และมากขึ้นทุกๆวัน

Thoughts on Today's Verse...

"Transformed ... with ever-increasing glory." In other words, it's an ongoing process, but with the continual help of the Spirit, we're going to arrive at our goal — to be like Jesus! The point is not to give up on our journey. Let's keep looking to Jesus and keep trusting that the Holy Spirit is doing God's work in us, making us more and more like Jesus each day.

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่บางครั้งข้าพเจ้าทำตามอำเภอใจและหันเหไปจากพระเยซู โปรดอวยพรข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะจดจ่ออยู่กับแผนการทั้งหลายโดยเฉพาะการเจริญขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูในทุกๆวันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, please forgive me for the times when I've let my faith grow complacent and I've lost my focus on Jesus. Please bless me as I try to be more intentional in my plans, especially my spiritual maturity. Please make me more like Jesus each day. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 3:18

ความคิดเห็น