ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ฉันอยู่เพื่ออะไร?" คำถามนี้สำคัญ แต่คำถามที่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดคือ "ฉันอยู่เพื่อใคร?" มีเพียงผู้เดียวที่สามารถรับประกันว่าผมจะไม่ตาย เพราะพระองค์ได้ตายแทนผมและได้เอาชนะความตายแล้ว ถ้าพระองค์ยินดีที่จะตายแทนผม ผมก็จะอยู่เพื่อพระองค์แน่

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้พิชิตความตาย ขอบคุณที่พระองค์ให้ข้าพเจ้าพิชิตความตาย ผ่านทางพระเยซู ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือความบาปผ่านทางการสละชีพของพระเยซู ขอบคุณที่ให้ชัยชนะกับข้าพเจ้าในทุกวันนี้ที่อยู่เพื่อพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูชื่ออันเลอค่านี้ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น