ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระองค์แบกบาปของเรา ไม่ได้แค่แบกพวกมันไว้เท่านั้น แต่ยังยอมรับโทษแทนพวกเราด้วย ความเจ็บปวดของพระองค์ทำให้เราได้รับการรักษา ความทุกข์ทรมานของพระองค์ทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรม แล้วเรายังคิดที่จะกลับไปทำบาปอีกได้ยังไง ใน เมื่อพระองค์ยอมทนทุกข์ทรมานอย่างหนักนี้เพื่อรับโทษแทนเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจจริงๆเลยว่า พระองค์ทนมองพระบุตรผู้มีค่าของพระองค์แบกรับความบาปของข้าพเจ้าได้อย่างไร รับไปหมดเลย ขอบคุณสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่และการเป็นพระเจ้าที่สุดยอดจริงๆ ข้าแต่พระเจ้า ไม่มีใครเทียบเทียมพระองค์ได้ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่เหนือจินตนาการ และความรักของพระองค์ก็เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะใฝ่ฝันถึงได้ ข้าพเจ้าจะใช้ชีวิตในวันนี้เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ ผ่านทางพระเยซูผู้แบกความผิดบาปของข้าพเจ้า เพื่อทำให้ข้าพเจ้าได้มาเป็นลูกของพระองค์ อธิษฐานในนามอันเลอค่าของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change