ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถึงแม้เรื่องกางเขนจะน่าสยดสยองแค่ไหนก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ใช่จุดจบของพระเยซู พระเยซูตายและฟื้นขึ้นมาใหม่ เพราะพระองค์ฟื้น จึงทำให้เรามั่นใจได้สองเรื่อง 1. พระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างผู้มีชัยชนะ สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ 2. เมื่อพระองค์กลับมาอีกครั้ง เราก็จะได้อยู่กับคนที่เรารัก คือคนที่ได้หลับไปอยู่กับพระคริสต์ก่อนหน้าเรานั้น

Thoughts on Today's Verse...

As horrible as the Cross was, it wasn't the final chapter of the Jesus story. Jesus died and then rose again. We can believe two things because of Jesus' resurrection: 1) that Jesus will return in glorious victory for those who have believed in him, and 2) that we will be with those we love who have fallen asleep in Christ when Jesus comes again.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และทรงฤทธิ์ ขอบคุณที่พระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย และสัญญาว่าจะให้ข้าพเจ้ามีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระองค์ และอยู่กับคนที่ข้าพเจ้ารัก ซึ่งได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศี พร้อมเหล่าทูตสวรรค์ และมีชัยชนะเหนือความตายอย่างเด็ดขาด ขอบคุณในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty Father, thank you for raising Jesus from the dead and giving me the assurance of eternal life with you, and with those I love who have already passed from this life into death. I look forward to the day Jesus returns in glory, with the angels of heaven, and brings complete victory over death. Thank you in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เธสะโลนิกา 4:14

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change