ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"โลกทั้งใบอยู่ในกำมือพระองค์" ใช่แล้ว เพลงนี้อาจจะเป็นจริง แต่พิเศษกว่านั้นคือ พระเจ้าอุ้มบรรดาลูกๆ แห่งความเชื่อไว้ในอุ้งมือของพระองค์ ตราบใดที่พวกเขายังฝากชีวิตไว้กับพระองค์และอยู่ในพระคุณของพระองค์ ตราบนั้นก็จะไม่มีใครสามารถมาขโมยพวกเขาไปจากพระองค์ได้

Thoughts on Today's Verse...

"He's got the whole world in his hand." Yes, the song may be true, but in a much more special way, God holds his children of faith in his hand. As long as their lives are entrusted to him and his grace, no one or nothing can steal them away.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ขอบคุณสำหรับความรักที่มั่นคงและปลอดภัยของพระองค์ ขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นว่าอนาคตของข้าพเจ้าอยู่ในอุ้งมือของพระองค์ ขอบคุณที่ปกป้องข้าพเจ้าในพระคุณของพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในวันนี้ด้วยความมั่นใจ และมีความสุข โดยรู้ว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปตกอยู่ที่ไหน พระองค์ก็จะอยู่ที่นั่นกับข้าพเจ้า อุ้มชูและปกป้องรักษาข้าพเจ้า ด้วยพระคุณนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Lord, thank you for your steadfast and secure love. Thank you for the assurance that my future rests in your hands. Thank you for holding me in your protective grace. May I live today with confidence and joy knowing that no matter where I find myself, you are there to uphold and sustain me. For this grace, I thank you in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 10:28-30

ความคิดเห็น