ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระองค์มีโลกทั้งโลกอยู่ในมือของพระองค์" ใช่แล้วครับ เพลงนี้อาจจะเป็นจริง แต่ในพิเศษมากขึ้นคือ พระเจ้าอุ้มบรรดาลูกๆ แห่งความเชื่อมั่นในมือของพระองค์ หากพวกเขาได้ไว้วางใจวางชีวิตไว้กับพระองค์และด้วยพระคุณของพระองค์ ก็จะไม่มีใครหรืออะไรที่สามารถขโมยพวกเขาออกไปได้

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับความรักที่มั่นคงและปลอดภัยของพระองค์ ขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นว่าอนาคตของข้าพระองค์จะอยู่ในมือของพระองค์ ขอบคุณที่ปกป้องข้าพระองค์ในพระคุณขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ในวันนี้ด้วยความมั่นใจ และมีความสุขที่รู้ว่า ไม่ว่าข้าพระองค์จะอยู่ที่ไหน พระองค์จะอยู่ที่นั่นเพื่อเสริมสร้างและดูแลข้าพระองค์ ด้วยพระคุณนี้ ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น