ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"โลกทั้งใบอยู่ในกำมือพระองค์" ใช่แล้ว เพลงนี้อาจจะเป็นจริง แต่พิเศษกว่านั้นคือ พระเจ้าอุ้มบรรดาลูกๆ แห่งความเชื่อไว้ในอุ้งมือของพระองค์ ตราบใดที่พวกเขายังฝากชีวิตไว้กับพระองค์และอยู่ในพระคุณของพระองค์ ตราบนั้นก็จะไม่มีใครสามารถมาขโมยพวกเขาไปจากพระองค์ได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ขอบคุณสำหรับความรักที่มั่นคงและปลอดภัยของพระองค์ ขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นว่าอนาคตของข้าพเจ้าอยู่ในอุ้งมือของพระองค์ ขอบคุณที่ปกป้องข้าพเจ้าในพระคุณของพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในวันนี้ด้วยความมั่นใจ และมีความสุข โดยรู้ว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปตกอยู่ที่ไหน พระองค์ก็จะอยู่ที่นั่นกับข้าพเจ้า อุ้มชูและปกป้องรักษาข้าพเจ้า ด้วยพระคุณนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น