ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นเรื่องที่ง่ายๆ คือ เราจะไม่สามารถรักพระเจ้าแต่เกลียดชังพี่น้องได้ เรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยาก แต่แน่นอนย่อมมีพี่น้องในองค์เจ้าชีวิตบางคนที่ทำตัวไม่น่ารัก เพราะเป็นคนเรื่องมาก แต่เราต้องไม่ลืมว่า เราเคยเป็นคนแบบไหนตอนที่พระคริสต์ตายแทนเรา คือทั้งอ่อนแอ ใช้ไม่ได้ บาปหนา และเป็นศัตรูกับพระองค์ (โรมัน 5:6-11) แต่พระเจ้าก็ยังรักเราและส่งพระเยซูมาช่วยกู้เรา ดังนั้น แทนที่เราจะหงุดหวิดกับคริสเตียนบางคนที่ "เรื่องมาก" เราน่าจะขอบคุณพระเจ้าที่รักเราตอนที่เรายังเป็นคนบาป และขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ ด้วยการแสดงความรักต่อกันและกันมากขึ้น

Thoughts on Today's Verse...

Some things are very simple. We can't love God and refuse to love each other. This is not hard to understand. On the other hand, some of our kinfolks in the Lord are just down right hard to love because they can be so difficult. But, we need to remember who we were when Christ died for us — powerless, ungodly, sinners, enemies (Romans 5:6-11) — yet God loved us and sent Jesus to save us. So before we whine about our "hard-to-live-with" fellow Christians, we had better give thanks that God loved us when we were sinners. Then we need to thank God for his grace by being more loving with each other.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดทำให้ข้าพเจ้ามี ทั้งกำลัง ความเห็นอกเห็นใจ และความกล้า ที่จะรักพี่น้องคริสเตียนของข้าพเจ้า เหมือนกับที่พระองค์รักข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, please give me the strength, compassion, and courage to love my fellow Christians as you have loved me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:21

ความคิดเห็น