ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นเรื่องที่ง่ายๆ คือ เราจะไม่สามารถรักพระเจ้าแต่เกลียดชังพี่น้องได้ เรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยาก แต่แน่นอนย่อมมีพี่น้องในองค์เจ้าชีวิตบางคนที่ทำตัวไม่น่ารัก เพราะเป็นคนเรื่องมาก แต่เราต้องไม่ลืมว่า เราเคยเป็นคนแบบไหนตอนที่พระคริสต์ตายแทนเรา คือทั้งอ่อนแอ ใช้ไม่ได้ บาปหนา และเป็นศัตรูกับพระองค์ (โรมัน 5:6-11) แต่พระเจ้าก็ยังรักเราและส่งพระเยซูมาช่วยกู้เรา ดังนั้น แทนที่เราจะหงุดหวิดกับคริสเตียนบางคนที่ "เรื่องมาก" เราน่าจะขอบคุณพระเจ้าที่รักเราตอนที่เรายังเป็นคนบาป และขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ ด้วยการแสดงความรักต่อกันและกันมากขึ้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดทำให้ข้าพเจ้ามี ทั้งกำลัง ความเห็นอกเห็นใจ และความกล้า ที่จะรักพี่น้องคริสเตียนของข้าพเจ้า เหมือนกับที่พระองค์รักข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น