ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ามองหาผู้ที่นมัสการพระองค์อย่างแท้จริง พระองค์มองหาคนที่สรรเสริญพระองค์อย่างจริงใจและสื่อสารกันด้วยจิตวิญญาณ แทนที่จะปล่อยให้เราเดาว่าเป็นอย่างไร พระองค์ได้ให้พระวิญญาณของพระองค์มาช่วยเราในการนมัสการ (ฟิลิปปี 3:3; ยูดา 20; โรมัน 8: 26-27) สิ่งสำคัญที่สุดคือ พระองค์อยากให้เรานมัสการพระองค์อย่างแท้จริง คือ นมัสการตามใจของพระองค์ อย่างสิ้นสุดใจของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักผู้สถิตในสรวงสวรรค์ ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยข้าพเจ้าแม้ในขณะนี้เพื่อทำให้คำอธิษฐานนี้สมบูรณ์แบบ จิตใจของข้าพเจ้าตื่นเต้นดีใจเมื่อรู้ว่าพระองค์ไม่เพียงแต่รู้จักข้าพเจ้า แต่ยังอยากที่จะให้ข้าพเจ้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ด้วย โปรดรับถ้อยคำที่ด้อยปัญญาของข้าพเจ้าและโปรดฟังความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่บอกว่า "ขอบคุณ" สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น