ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ก็เหมือนกับที่พระเจ้าได้เห็นสภาพของชาวอิสราเอลในอียิปต์ และได้ยินเสียงร้องของพวกเขา แล้วพระองค์ก็ลงมาช่วย ในวันนี้ พระองค์ก็ยังคงเห็นและได้ยินเสียงร้องให้ช่วยของพวกเรา แต่ตอนนี้ พระองค์ไม่เพียงแต่ได้ยินเพราะพระองค์มีอำนาจทั้งสิ้น แต่ยังเป็นเพราะพระเยซูพระบุตรของพระองค์ นั่งอยู่ทางขวามือของพระองค์ ร้องขอแทนเราอีกด้วย พระเยซูเคยมาอยู่ในจุดที่เราเป็นอยู่นี้ และได้เผชิญหน้ากับปีศาจแห่งความตาย ได้รับความเจ็บปวดจากการถูกทรมาน และยังถูกเยาะเย้ยถากถาง การที่พระเยซูอยู่กับพระบิดานั้น หมายถึงพระเจ้าไม่เพียงแต่ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยของเรา แต่พระองค์ยังรู้สึกได้ถึงความทุกข์ทรมานของเราอีกด้วย นี่คือเหตุผลที่พระเยซูมา พระองค์ทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าพระเจ้ารู้สึก ใส่ใจ ลงมือช่วย และสุดท้ายก็ช่วยกู้เรา พระเจ้ามองเห็นปัญหาและความทุกข์ยากของเรา แล้วลงมือช่วยแม้กระทั่งผู้ที่อ่อนแอและสิ้นหวังสุดๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดา และพระผู้ช่วยให้รอด โปรดสถิตอยู่กับคนเหล่านั้นที่แบกภาระหนักและต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส บางคนข้าพเจ้าก็รู้จักมักคุ้นดีและอธิษฐานเผื่อ บางคนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จัก แต่พวกเขาก็ยังคงต้องการการปลอบประโลม ความเข้มแข็ง และพระคุณของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะทนอยู่ได้ในท่ามกลางความเจ็บปวดและความโศกเศร้า โปรดอวยพรให้พวกเขาเห็นชัดเจนว่าพระองค์ใส่ใจพวกเขาอยู่จริงๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น