ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลให้สัญญานี้กับชาวฟิลิปปี หลังจากที่เขาเน้นให้พวกเขาเห็นว่าเขาได้พบพระคุณของพระเจ้าที่มีเพียงพอในเวลาที่ดีและเวลาที่ยากลำบาก ในเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์และในเวลาของการขาดแคลน กุญแจสำคัญของสัญญานี้ไม่ใช่แค่การจัดเตรียมของพระเจ้า แต่ยังรวมถึงการไว้วางใจของเราในพระองค์ ที่เราจะพอใจในสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในพระเยซูคริสต์ เมื่อใจของเราอยากที่จะได้รับการเติมเต็มจากพระองค์ อยากที่จะให้พระองค์พอพระทัย อยากที่จะได้รับการอวยพระพร อยากที่จะได้รับความมั่นใจในชีวิตหลังความตาย แน่นอนว่าเราสามารถพึ่งพาการจัดเตรียมของพระองค์ ว่าพระองค์จะให้สิ่งที่จำเป็นต่อเราจริงๆ!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์มีตาที่มองเห็น ทุกทางที่ยอดเยี่ยมที่พระองค์จัดเตรียมให้ข้าพระองค์ และทรงให้อย่างมากมายในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์มองสิ่งต่างๆ ได้สั้นและแคบ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเห็นพระคุณของพระองค์ในมุมมองกว้างที่ขึ้น แม้ในส่วนเล็กๆ ของการอวยพระพรของพระองค์ ที่ข้าพระองค์สามารถรับรู้ได้ก็เป็นอะไรที่มากมาย และเติมเต็มแก่ข้าพระองค์มาก ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อวยพรข้าพระองค์ด้วยสิ่งอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ข้าพระองค์มองไม่เห็น ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณา! ในพระนามของพระเยซู! อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น