ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลให้สัญญานี้กับชาวฟิลิปปี หลังจากที่เขาเน้นให้พวกเขาเห็นว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอสำหรับเขาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นยามดีหรือยามยาก ในเวลาที่มีเหลือเฟือหรือขัดสนอย่างยิ่ง หัวใจที่สำคัญของคำสัญญานี้คือ การจัดเตรียมของพระเจ้าบวกกับความไว้วางใจในพระองค์ของเรา ก็จะเติมเต็มให้กับเราในพระเยซูคริสต์ถึงสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีต้องใช้ เมื่อใจของเราอยากที่จะได้รับการเติมเต็มจากองค์เจ้าชีวิต อยากที่จะทำให้พระองค์พอใจ อยากได้รับพระพรจากการสถิตอยู่ด้วย อยากได้รับความมั่นใจถึงชีวิตหลังความตาย แน่นอนว่าเราสามารถที่จะพึ่งพาพระเจ้าได้ โดยเชื่อว่าพระองค์จะจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นให้กับเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าที่จะมองเห็นถึงสิ่งต่างๆที่พระองค์จัดเตรียมให้และได้เทพระพรอย่างเหลือเฟือลงบนตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้านั้นสายตาสั่นและแคบ ข้าพเจ้าอยากมีสายตาที่กว้างไกล จะได้เห็นพระเมตตาของพระองค์ที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตจากทุกด้าน แม้ในส่วนเล็กๆของจิตใจข้าพเจ้า ก็ยังสามารถเห็นถึงพระพรและความเมตตาของพระองค์ที่หลั่งไหลเข้ามาจนอิ่มเอมใจ พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าอีกมากมายที่ข้าพเจ้ามองไม่เห็น โปรดใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าวางใจในการจัดเตรียมของพระองค์ที่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นด้วยเถิด ขอบคุณที่พระองค์ใจดีใจกว้างมาก อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น