ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสร้างผม พระเจ้าสร้างคุณ เช่นเดียวกับที่แน่นอนว่าพระเจ้าสร้างทุกคน พระเจ้าสร้างเรา พระองค์รู้จักเราก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่ามีเรา พระองค์มีแผนงานสำหรับเราทุกคนก่อนที่จะมีใครวางแผนการมาถึงของเรา และพระองค์สร้างเราอย่างดี เราจะรู้ได้อย่างไรน่ะหรือครับ ก็ลองมองดูสิ่งทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างสิครับ

Thoughts on Today's Verse...

I am made by God! You are made by God. Just as surely as ANYone has been made by God, we have been made by God. He knew us before anyone knew we were there. He had plans for us before anyone planned our arrival. And he made us well! How do we know? Look at all God has made.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ พระผู้ช่วยให้รอด และพระผู้ไถ่ขอบคุณพระองค์สำหรับการที่ทรงรู้จักข้าพระองค์ก่อนที่ข้าพระองค์จะรู้ ขอบคุณพระองค์ที่เลือกและให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์ ขอบคุณพระองค์ที่ให้ของประทาน ความสามารถ และพรสวรรค์ต่างๆ แก่ข้าพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่เหมือนกับว่าพระองค์สร้างข้าพระองค์ขึ้นมาเป็นพิเศษ เพราะข้าพระองค์เป็นคนพิเศษสำหรับพระองค์จริงๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

God Almighty, my Savior and Redeemer, thank you for knowing me before I was able to know. Thank you for choosing my life and giving it to me. Thank you for giving me the gifts, abilities and talents that you have given me. Now please help me live as if I was made special by you, because I am! Through Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 139:13-14

ความคิดเห็น