ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมถูกสร้างโดยพระเจ้า คุณก็เหมือนกัน พระเจ้าสร้างทุกคนอย่างไม่ต้องสงสัย รวมทั้งสร้างเราด้วย พระองค์รู้จักเราก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่ามีเรา พระองค์มีแผนงานสำหรับเราก่อนที่พ่อแม่จะวางแผนมีเราเสียอีก และพระองค์ก็สร้างเราอย่างดี รู้ได้ยังไงนะหรือ ก็ลองหันไปดูสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสิว่าดีขนาดไหน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระผู้ช่วยให้รอด และพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้า ขอบคุณที่พระองค์รู้จักข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะรู้จักตัวเองเสียอีก ขอบคุณที่เลือกและให้ชีวิตกับข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับของขวัญ ความสามารถ และพรสวรรค์ต่างๆที่ให้กับข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตราวกับว่าพระองค์สร้างมาเป็นของพระองค์โดยเฉพาะ ซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นคนพิเศษของพระองค์จริงๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น