ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเสด็จมาเพื่อทำให้คนที่ต่ำต้อยกลายเป็นคนที่สำคัญ เพื่อทำให้คนป่วยหาย เพื่อทำให้คนบาปได้รับความรอดและเพื่อทำให้คนที่หลงหายได้พบเจอ นั่นแหละคือความต้องการของพระองค์ คือ ซ่อมแซมสิ่งที่แตกสลาย — ไม่ใช่แต่เราเท่านั้น แต่รวมถึงโลก ผู้คน และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมัน ดังนั้น พวกเราที่อ้างว่าเป็นคนของพระเยซูจะไม่ใส่ใจใยดี กับคนที่หลงหายในโลกใบนี้ เหมือนกับที่พระองค์ใส่ใจใยดีเลยหรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาผู้เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ โปรดช่วยกระตุ้นให้คนของพระองค์มีความสนใจใยดีต่อผู้อื่นมากขึ้น โดยเฉพาะตัวข้าพเจ้า เพื่อพวกเราจะได้สะท้อนให้คนเห็นถึงความต้องการของพระเยซูในชีวิตเรา ในครอบครัวเราและในคริสตจักรเราได้ชัดเจนมากขึ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู บุตรมนุษย์ที่เข้ามาช่วยข้าพเจ้าให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น