ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แผนการช่วยกู้เราของพระเจ้านั้นสุดยอดจริงๆ แบบแปลนที่พระองค์ใช้สร้างจักรวาลนั้นเกินกว่าที่เราจะคิดได้ พระองค์นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและความรู้ แล้วเรายังจะรออะไรอีก รีบเข้าหาพระองค์ และขอให้พระองค์เปิดตาใจเราให้เห็นการงานและน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เลอค่าและทรงฤทธิ์ ขอบคุณที่เตือนสติข้าพเจ้าในทุกฤดูกาลของใบไม้ผลิ ทำให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ยังคงแผ่ซ่านไปในโลกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตของข้าพเจ้าด้วย โปรดอวยพรข้าพเจ้าในวันนี้ที่พยายามให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น